Projekt wod-kan

Projekty wodno-kanalizacyjne

nadzory dla inwestorów

Branża sanitarna

Mamy bogate doświadczenie w zakresie projektowania sieci wod-kan, odwodnienia dróg oraz dużych pompowni w całej Polsce.

Współpracujemy z branżami konstrukcyjną, architektoniczną, drogową i elektryczną, dzięki czemu zapewniamy kompleksową obsługę. Oferujemy projekty wielobranżowe.

Specjalizujemy się w:

 • Przyłączach: wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych.
 • Projektach budowlanych i wykonawczych zewnętrznych sieci: wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych.
 • Pompowniach kanalizacyjnych, zbiornikach wody.
 • Odwodnieniach dróg.
projekt wodkan

Oferujemy:

 • Koncepcje programowo-przestrzenne
 • Projekty budowlane i wykonawcze
 • Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie
 • Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
 • Operaty wodno-prawne
 • Studium Techniczno-Ekonomiczne Środowiskowe w zakresie odwodnienia dróg (branża sanitarna)
 • Sprawowanie nadzorów inwestorskich nad inwestycjami dotyczącymi m.in. sieci wod-kan, oczyszczalni ścieków, zakładów uzdatniania wody.

Wykonujemy projekty dla:

 • Zakładów wod-kan
 • Urzędów miast i innych instytucji
 • Klientów indywidualnych
 • Deweloperów
 • Inwestorów
 • Firm zewnętrznych jako firma podwykonawcza w zakresie branży sanitarnej (odwodnieniowej).

Przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne i gazowe

Jeśli budujesz dom jednorodzinny będziesz potrzebował osobę, która wykona projekty przyłączy wodociągowego, kanalizacyjnego, deszczowego lub gazowego. Oferujemy kompleksową obsługę w tym zakresie. Uzgodnimy dokładnie miejsce przyłączenia, wykonamy dla Ciebie mapę geodezyjną, zaprojektujemy przyłącza i uzyskamy zgłoszenie, które umożliwi wykonanie prac budowlanych.

Gwarantujemy szybko i sprawne wykonanie zleconej usługi. Realizujemy projekty na terenie całej Polski.

Projekty budowlane i wykonawcze zewnętrznych sieci oraz pompowni

Oferujemy kompleksowe wykonanie usługi w zakresie przebudowy / budowy sieci wodociągowych kanalizacyjnych, gazowych;- wraz z końcowym uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Nadzory inwestorskie

Jeśli jesteś inwestorem i prowadzisz inwestycje, dotyczące m.in. sieci wod-kan, oczyszczalni ścieków, zakładów uzdatniania wody, potrzebujesz dobrego inspektora nadzoru. Oferujemy usługi w zakresie sprawdzania dokumentacji projektowej oraz sprawowania nadzoru inwestorskiego nad inwestycją.

Uzyskamy w ramach zlecenia wszelkiego rodzaju niezbędne uzgodnienia, dotyczące inwestycji, potrzebne do otrzymania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, tj. m.in. pozwolenia wodnoprawne, decyzje środowiskowe, uzgodnienie w zakresie przyłączenia do sieci, uzgodnienie z właścicielami lub zarządcą działki, po której przebiega sieć, uzgodnienie w zakresie sieci na naradach koordynacyjnych.

Druk wieloformatowy. Skanowanie dokumentacji. Drukowanie plakatów

Wydruki wykonujemy na nowoczesnym ploterze. Format od A4 do A0

Skontaktuj się z nami

Współpracujemy z branżami: konstrukcyjną, architektoniczną, drogową i elektryczną. Zapewniamy kompleksową obsługę. Prosimy o zapytanie ofertowe lub kontakt telefoniczny.